Pepsi Max - The Friend Finder

Pepsi Max - The Friend Finder Pepsi Max - The Friend Finder
Watch the video

Hơn 1/3 những người tham gia các buổi lễ hội thường bị thất lạc bạn bè của mình. Từ ý tưởng này, thương hiệu  Pepsi Max đã tạo ra "khinh khí cầu tìm bạn", vật dụng này được hỗ trợ GPRS để định vị vị trí của người thất lạc và hướng dân bạn tìm thấy họ trong đám đông. Một quảng cáo thực tế và được mọi người rất hưởng ứng!