Hailo taxi

Hailo taxi Hailo taxi
Watch the video

Taxi Hailo vừa ra mắt quảng cáo hay để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 cho thương hiệu mình.