• Mr. Tut-Tut

    "Kẻ khôn thì thường hay lo, tớ trung thì thường hay chăm chỉ"

KFC presents: Bucket Science

KFC presents: Bucket Science KFC presents: Bucket Science
Watch the video

Thương hiệu thức ăn nhanh KFC vừa cho ra mắt đoạn quảng cáo độc đáo, bạn có thể ăn và in ra ngay những khoảnh khắc với bạn bè chỉ bằng cái cốc đựng thức ăn của KFC.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến