KFC presents: Bucket Science

KFC presents: Bucket Science KFC presents: Bucket Science
Watch the video

Thương hiệu thức ăn nhanh KFC vừa cho ra mắt đoạn quảng cáo độc đáo, bạn có thể ăn và in ra ngay những khoảnh khắc với bạn bè chỉ bằng cái cốc đựng thức ăn của KFC.