• Theodore Levitt

    "Không có cái ngành kinh doanh nào gọi là ngành dịch vụ cả. Chỉ có những ngành mà phần dịch vụ đóng góp nhiều hơn hay kém hơn các ngành khác. Mọi người đều làm dịch vụ"

Close to Home - It Can Wait

Close to Home - It Can Wait Close to Home - It Can Wait
Watch the video

Chiến dịch mang tên:“It Can Wait Driving Simulation” với mục đích quảng cáo cho người dùng thấy được những hình ảnh sống động khi họ nhắn tin, post ảnh hay chat video khi lái xe qua thực tế ảo.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến