Close to Home - It Can Wait

Close to Home - It Can Wait Close to Home - It Can Wait
Watch the video

Chiến dịch mang tên:“It Can Wait Driving Simulation” với mục đích quảng cáo cho người dùng thấy được những hình ảnh sống động khi họ nhắn tin, post ảnh hay chat video khi lái xe qua thực tế ảo.