Samsung - Surf - We Are Greater Than I

Samsung - Surf - We Are Greater Than I Samsung - Surf - We Are Greater Than I
Watch the video

Samsung - Surf - We Are Greater Than I

Chiến dịch quảng cáo của thương hiệu Samsung luôn mang tính sáng tạo và thu hút người xem. Hãy cảm nhận một clip quảng cáo mới nhất của thương hiệu này nhé.