• C. V. Ramanan

    "Không thể có một cách làm đúng cho một hành động sai."

Samsung - Surf - We Are Greater Than I

Samsung - Surf - We Are Greater Than I Samsung - Surf - We Are Greater Than I
Watch the video

Samsung - Surf - We Are Greater Than I

Chiến dịch quảng cáo của thương hiệu Samsung luôn mang tính sáng tạo và thu hút người xem. Hãy cảm nhận một clip quảng cáo mới nhất của thương hiệu này nhé.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến