• Peter Drucker

    "Doanh nghiệp có hai chức năng, và chỉ có hai mà thôi: marketing và sáng tạo. Marketing và sáng tạo làm ra kết quả. Những thứ khác chỉ là chi phí."

IKEA Wonderful Everyday

IKEA Wonderful Everyday IKEA Wonderful Everyday
Watch the video

Thương hiệu Ikea vừa cho ra mắt chiến dịch quảng cáo đồ nội thất cho gian bếp gia đình bạn luôn có những điều bất ngờ, thú vị.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến