• Theodore Levitt

    "Không có cái ngành kinh doanh nào gọi là ngành dịch vụ cả. Chỉ có những ngành mà phần dịch vụ đóng góp nhiều hơn hay kém hơn các ngành khác. Mọi người đều làm dịch vụ"

Always #LikeAGirl - Unstoppable

Always #LikeAGirl - Unstoppable Always #LikeAGirl - Unstoppable
Watch the video

Một chiến dịch marketing quảng cáo từng đoạt giải thưởng Grand Prix tại Cannes Lions - Like A Girl

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến