• Nguyên tắc tấn công số 2:

    "Tìm một điểm yếu trong số những điểm mạnh của đối thủ dẫn đầu thị trường và tấn công vào điểm yếu ấy"

Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav

Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav Tổng quan về Bphone trong buổi lễ ra mắt Bphone Bkav
Watch the video

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến