Những tác phẩm sáng tạo từ đá sỏi

Những tác phẩm sáng tạo từ đá sỏi

Nếu cho rằng những viên sỏi là vô tri vô giác thì có lẽ bạn đã nhầm. Cùng với sức tưởng tượng phong phú và một chút khéo léo của đôi tay, những viên sỏi tưởng như xù xì với hình thù kỳ quái có thể trở thành một tác phẩm vô cùng lạ mắt. Sau khi xem những tác phẩm sau, bạn sẽ thấy rằng khả năng sáng tạo của con người là vô hạn.