Những tấm quảng cáo kinh dị, ám ảnh người xem

Những tấm quảng cáo kinh dị, ám ảnh người xem

Nhiều người sẽ đồng ý rằng những tấm hình quảng cáo sau đây có khả năng dọa người tiêu dùng phát khiếp và khiến họ “chạy mất dép”, thay vì trở thành công cụ mời chào khách hàng.