• Groucho Marx

    "Trước khi nghe bài diễn văn của ông ta, tôi đã nghĩ lưỡi dao cạo râu của tôi đã cùn rồi ."

Những tấm quảng cáo kinh dị, ám ảnh người xem

Những tấm quảng cáo kinh dị, ám ảnh người xem

Nhiều người sẽ đồng ý rằng những tấm hình quảng cáo sau đây có khả năng dọa người tiêu dùng phát khiếp và khiến họ “chạy mất dép”, thay vì trở thành công cụ mời chào khách hàng.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến