10 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới 2014

10 thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới 2014

Giá trị thương hiệu được căn cứ theo vai trò và vị thế của mỗi công ty với khách hàng. Sau đây là 10 thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới trong năm 2014 vừa qua.