Ogilvy: How Big IdeaL sells big?

Ogilvy: How Big IdeaL sells big?

Trong tài liệu này, nói về triết lý nổi tiếng của Ogilvy & Mather, mong rằng các bạn sẽ thấy được những bài học thực tiễn và đáng giá trong cách xây dựng thương hiệu và truyền thông từ chính những chiến dịch kinh điển của The big ideaL.

 

How_Big_IdeaL_sells_big.pdf

Nguồn: Ogilvy & Mather