• Carrie

  "Đàn ông có thể đã tìm ra lửa, nhưng chính đàn bà mới tìm ra cách chơi với lửa."

Cực hay của Harvard: Marketing Essentials

Cực hay của Harvard: Marketing Essentials

Đây là một tài liệu khá hữu ích, nội dung rộng và tương đối sát thực tế, mặc dù có thể chưa chuyên sâu vào tất cả mọi chủ đề

nhưng cũng cho chúng ta những định hướng, khái niệm đúng đắn về làm marketing.

Trong tài liệu này:

 • What Is Marketing? (Định nghĩa và thuật ngữ Marketing)
 • Defining a Marketing Orientation (Vai trò của Marketing trong công ty)                  mar
 • Developing a Marketing Orientation
 • Analyze Market Opportunities—Consumers (Phân tích thị trường)
 • Analyze Market Opportunities—Organizations
 • Understand the Competition (Hiểu đối thủ cạnh tranh)
 • Develop a Marketing Strategy (Phát triển chiến lược Marketing)
 • Marketing Communications (Truyền thông)
 • Develop New Products (Phát triển sản phẩm mới)
 • From Marketing Plan to Market (Đường ra thị trường)
 • A Closer Look at Direct Marketing
 • A Closer Look at Relationship Marketing

Ngoài ra còn có:

 • Steps to Market Research (Các bước thực hiện Nghiên cứu thị trường)
 • Tips for Building a Marketing Orientation (Định hướng Marketing)
 • Tips for Creating an Effective Print Ad (Sáng tạo một quảng cáo báo hay)
 • Tips for Designing a Powerful Sales Promotion (Khuyến mãi mạnh mẽ)
 • Tips for Evaluating Sales Representatives (Đánh giá Nhân viên bán hàng)
 • Tips for Online Marketing (Tiếp thị trực tuyến)
 • Tips for Selecting the Right Marketing Communications Mix (Lựa chọn kênh truyền thông đúng)

Download: Marketing Essentials

Theo BrandsVN

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến