• Peter F. Drucker

    "Doanh nghiệp tồn tại vì người tiêu dùng chịu trả tiền. Bạn kinh doanh mà làm cho khách hàng hài lòng, thì như thế không chỉ là marketing, còn hơn cả marketing."

Minimum Viable Marketing

Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp và phải đối mặt với những thách thức Marketing mới, cuốn sách này sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn.

Hiện tại, những nhà kinh doanh khởi nghiệp từ khắp nên trên thế giới đã và đang phá vỡ những cách thức cũ kỹ trong kinh doanh nhằm tạo ra các cách thức thông minh hơn để đạt được mục tiêu.

ebook1

Đây sẽ là cuốn sách giúp cho những ai mong muốn khởi nghiệp, bắt đầu khởi nghiệp và đã khởi nghiệp đặt được bước đầu phát triển thuận lợi. Việc đầu tiên họ cần làm là kể câu chuyện khởi nghiệp của họ và dẫn dắt khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư hiểu được câu chuyện đó.

Nội dung cuốn sách bao gồm (chúng tôi sẽ thể hiện bằng tiếng Anh để thể hiện sự tôn trọng với tác giả):

- Marketing Matters to Your Startup
- Minimum Viable Marketing

  • Positioning and Messaging
  • Branding
  • Pitch Decks
  • Social Media
  • Website

- Get Rolling

Download: Minimum Viable Marketing

Theo BrandsVietNam

 

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến