Kế hoạch kinh doanh nghành hàng không (tt)

Sau đây là bảng kế hoạch kinh doanh dành cho nghành hàng không.

 {phocadownload view=file|id=12|target=s}