Kế hoạch kinh doanh cho ngành hàng không

Sau đây là bảng kế hoạch kinh doanh dành cho nghành hàng không:

{phocadownload view=file|id=11|target=s}