Thông cáo báo chí về chi phí quảng cáo

Dưới đây là thông cáo báo chí về các số liệu nghành quảng cáo.

{phocadownload view=file|id=7|target=s}