Bảng tóm lược sáng tạo quảng cáo

Sau đây là một biểu mẫu về tóm lược sáng tạo quảng cáo. Mời các bạn tham khảo.

{phocadownload view=file|id=9|target=s}