Display:
Sort By:

Lời khuyên để tạo ra sự gián đoạn dẫn đầu trong nghiên cứu thị trường.

Nhìn chung, việc hiểu người tiêu dùng luôn là điều quan trọng đối với nhà sản xuất để có được thành công. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cụ thể hơn là đối với kênh bán hàng truyền thống, các nhà sản xuất cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhà bán lẻ - đối tượng thường bị các nhà tiếp thị/quản lý nhãn hàng xem nhẹ và/hoặc bỏ qua; theo báo cáo mới nhất của Nielsen – công ty đo lường hiệu suất toàn cầu: Người mua hàng hay nhà bán lẻ - Cần tập trung vào ai tại điểm bán?

Cũng trong báo cáo về kênh bán hàng truyền thống này, Nielsen đã chỉ ra 5 điểm nổi bật của các cửa hàng truyền thống của mà các nhà sản xuất cần phải chú ý xem xét đến.

Touchpoints - Điểm tiếp xúc, luôn là một trong những mục tiêu được marketer nỗ lực xây dựng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn hơn, quan trọng hơn, trải nghiệm của người tiêu dùng.


Chúng ta thường quá tập trung vào các điểm tiếp xúc với mong muốn tạo ra những tác động mang tính quyết định đến sự hài lòng của khách hàng trong khi ra quyết định và sau đó. Vì vậy, rất dễ lầm tưởng họ thật sự hài lòng với sản phẩm và thương hiệu. Đồng thời làm mất đi sự chú ý về toàn bộ chặng đường của người tiêu dùng đến với thương hiệu. Nơi mà các điểm tiếp xúc cần phải được xếp đặt đúng chỗ và hợp lý.