Chiến Lược

Trong cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng với các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, ý kiến chung đều đề nghị Chính phủ giảm thuế, giãn nợ, giảm lãi suất..., ít thấy tập đoàn nào báo cáo Chính phủ các giải pháp tự cứu mình.

Trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, doanh nghiệp phải tính tới việc tái cấu trúc, thay đổi mô hình kinh doanh, sản phẩm, thị trường...

Quan Tâm Cao

  • Trong Tuần

  • Tháng

  • Năm

Quan Tâm Cao