Tháng 12 năm ngoái, Facebook bắt đầu thử nghiệm một tính năng mới, cho phép những cá nhân kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội này có thể bán hàng qua cái video "live stream" nhằm thu hút lượng tương tác cao hơn từ khách hàng.