baoviet 3c9cdLợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 1.862 tỷ đồng sẽ tạo đà cho Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục tập trung phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối và chất lượng dịch vụ khách hàng.

xemay 8b92e

Giá trị của Chrysler có thể đạt đến mức ở thời điểm cách đây vài năm không ai có thể tưởng tượng được. Fiat báo cáo đang tìm cách mua lại "miếng bánh khó nuốt" (41%) còn lại của Chrysler với giá 2,5 tỉ USD, đẩy giá trị toàn bộ của Hãng Chrysler lên hơn 6 tỉ USD.