Tại sao khuyến mãi khủng không cứu được trung tâm bán lẻ?

Tại sao khuyến mãi khủng không cứu được trung tâm bán lẻ?

whywonderbuybankruptedĐỗ Hòa - Marketingchienluoc.com. Trong thời gian qua trên thị trường thành phố HCM một số trung tâm bán lẻ đã phải đóng cửa do hoạt động không hiệu quả (Wonder Buy, IT Mall và nhiều cửa hàng nhỏ khác. Lý do gì khiến các trung tâm nầy hoạt động không hiệu quả? Phân tích dưới đây thể hiện quan điểm của Marketing Chiến Lược góp phần làm sáng tỏ vấn đề.

(video clip - không âm thanh)