Trong bài Mải đánh Nam dẹp Bắc, Mai Linh thua toàn diện ở sân nhà trước Vinasun có thể thấy Mai Linh đã thua kém đối thủ lớn của mình trên rất nhiều phương diện từ hiệu quả kinh doanh đến doanh thu lợi nhuận.

linh-vinasun 981abMai Linh có đội ngũ đông gấp đôi Vinasun (số xe và nhân viên) nhưng phần lớn số phương tiện này được hình thành từ vốn vay với lãi suất cao, đẩy Mai Linh vào cảnh nợ nần chồng chất và thu lỗ liên miên.

Dưới đây là những con số đại diện cho tương quạn lực lượng của 2 doanh nghiệp lớn nhất ngành taxi:

doidau 8937d

 


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến