So găng 2 đại gia bia rượu Habeco - Sabeco

So găng 2 đại gia bia rượu Habeco - Sabeco

bia

Hai ông lớn này hiện chiếm gần 2/3 thị phần bia Việt Nam. Năm 2011, sản lượng và doanh thu của Sabeco gấp gần 3 lần so với Habeco.

KAL

Theo TTVN