Chiến Lược

Chỉ trong một năm, sau khi các doanh nghiệp được xin giấy phép ngân hàng số, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) công bố 4 đơn vị đăng ký thành công. Trong đó, đơn vị liên doanh giữa Grab Holdings và Singtel được cấp phép Digital Full Bank license, và Ant Group được cấp phép Digital Wholesale Bank.

Quan Tâm Cao