Chiến Lược

Vận hành nhà hàng vốn tiêu tốn khá nhiều loại chi phí: mặt bằng, nhân viên, nguyên vật liệu, cơ sở vật chất,... Chính vì vậy, kinh phí dành cho marketing của các nhà hàng thường khá eo hẹp so với những ngành hàng khác. Vậy làm cách nào để nhà hàng của bạn vẫn được nhiều người biết đến nhưng vẫn hiệu quả về mặt kinh tế?

Cứ ngỡ "một năm kinh tế buồn" của ngành F&B Việt, song ai ngờ loạt ông lớn Nova F&B, Central Group, PTTOR... lại chớp thời cơ này để mở hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê.

Quan Tâm Cao