Taylor Swift - nữ doanh nhân sành sỏi

Taylor Swift - nữ doanh nhân sành sỏi

Nữ ca sĩ 25 tuổi được coi là một doanh nhân sành sỏi với thu nhập 64 triệu USD năm ngoái và tài sản hơn 200 triệu USD.

 taylor swift

Theo Bizlive

Không ghi tác giả