[Infographic] Từ “Minh Xoài” đến ông trùm địa ốc Him Lam

[Infographic] Từ “Minh Xoài” đến ông trùm địa ốc Him Lam

Buôn xoài sang Trung Quốc nhưng 100 xe quả bị thối, ông Dương Công Minh phải bán nhà trả nợ. Nhiều năm sau, Minh Xoài trở thành ông chủ của tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam.

 himlam

Nguyệt Anh - Diệp Sa

Theo Zing