Các mốc quan trọng trong cuộc đời ông chủ Facebook

Các mốc quan trọng trong cuộc đời ông chủ Facebook

Tiếp xúc với máy tính từ năm 10 tuổi và lập trình phần mềm đầu tiên năm 11 tuổi, Mark Zuckerberg hiện là chủ nhân mxh lớn nhất thế giới.

howmarkzuckerberg

Funders&Founders cho biết.

Hoài Thu

Theo Zing