9 cụm từ đầy sức mạnh của những người siêu tích cực

9 cụm từ đầy sức mạnh của những người siêu tích cực

Đúng là hành động có giá trị hơn lời nói xuông, và những người siêu tích cực biết điều đó. Họ cũng biết rằng lời nói có sức mạnh và có thể dùng để tạo nên tác động lớn tới cuộc sống của những người khác. Vì vậy họ cẩn thận sử dụng sức mạnh của lời nói để tạo ra những mối liên kết thực sự và những mối quan hệ lâu dài với mọi người trong cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống riêng của họ.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra những người siêu tích cực qua cách họ nhìn nhận về bản thân và qua cách nói chuyện của họ.
Bạn có thể trở thành một người tích cực hơn bằng cách bắt đầu thực hành những cụm từ mà những người siêu thành công luôn nói sau đây:

suy nghĩ tích cực

1. Tôi ngưỡng mộ bạn

Những người siêu tích cực rất biết công nhận người khác. Họ nhận ra những phẩm chất tốt đẹp ở mọi người và họ nói với họ rằng: "tôi ngưỡng mộ bạn".

2. Bạn có thể làm được

Những người siêu tích cực là những người biết khuyến khích người khác. Họ thích giúp đỡ mọi người và họ nói với mọi người rằng: "Bạn có thể làm được điều đó".

3. Tôi quý trọng bạn

Những người siêu tích cực rất biết quan tâm tới người khác. Họ đảm bảo mọi người biết rằng họ không bị phớt lờ như là điều hiển nhiên và nói với họ rằng: "Tôi quý trọng bạn".

4. Bạn có thể tin ở tôi

Những người siêu tích cực biết hợp tác. Họ ý thức được tầm quan trọng của việc có mặt vì mọi người và nói với họ rằng: "Bạn có thể tin ở tôi".

5. Tôi tin ở bạn

Những người siêu tích cực biết cách an ủi, khuyên giải. Họ thấy rằng mọi người cần được yên tâm và họ nói với họ rằng: "Tôi tin ở bạn".

6. Bạn thật là tử tế

Những người siêu tích cực biết ơn người khác. Họ ghi nhận những hành động tốt của mọi người và nói với họ rằng: "Bạn thật là tử tế".

7. Tôi tin cậy bạn

Những người siêu tích cực rất tin tưởng. Họ yên tâm dựa vào mọi người và nói với họ rằng: "Tôi tin cậy bạn".

8. Bạn thật thông minh

Những người siêu tích cực rất biết khuyến khích. Họ thấy được những điều đặc biệt ở mọi người và họ nói với họ rằng: "Bạn thật thông minh."

9. Tôi xin lỗi

Những người siêu tích cực rất dũng cảm. Họ nhanh chóng nhận lỗi với mọi người và nói với họ rằng: "Tôi xin lỗi".

Điều quan trọng cần ghi nhận rằng những người siêu thành công rất thật tâm trong những điều họ nói và làm. Họ không nói những thứ hời hợt bên ngoài vì nó không thuộc con người họ. Họ thành thật và đây là điều khiến họ khác biệt.

Nguồn: Inc

Theo Hoclamgiau