Chân dung Top 20 tỷ phú thế giới 2014

Chân dung Top 20 tỷ phú thế giới 2014

Xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2014 có tới 1.645 người, trong đó 268 tỷ phú mới. Đứng đầu danh sách vẫn là tỷ phú Bill Gates, với tài sản ròng 76 tỷ USD.


1. Bill Gates
Tài sản ròng: 76 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Tập đoàn Microsoft

ZNDI1

2. Carlos Slim Helu
Tài sản ròng: 72 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành viễn thông

YJGV2

3. Amancio Ortega
Tài sản ròng: 64 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành bán lẻ

WOVB3

4. Warren Buffet
Tài sản ròng: 58,2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty đầu tư Berkshire Hathaway

]FYNI4 copy

5. Larry Ellison
Tài sản ròng: 48 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty Oracle

ATUZ5

6. Charles Koch
Tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng

BHVJ6

7. David Koch (đồng hạng 6)
Tài sản ròng: 40 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng

UEYE7

8. Sheldon Adelson
Tài sản ròng: 38 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Sòng bạc

JBKM8

9. Christy Walton
Tài sản ròng: 36,7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart

DEGA9

10. Jim Walton
Tài sản ròng: 34,7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart

MJMD10

11. Liliane Bettencourt
Tài sản ròng: 34,5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: L'Oreal

VXLP11 2

12. Stefan Persson
Tài sản ròng: 34,4 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: H&M

NQYJ12 2

13. Alice Walton
Tài sản ròng: 34,3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart

AWOY13 2

14. S. Robson Walton
Tài sản ròng: 34,2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart

RPKR14 2

15. Bernard Arnault
Tài sản ròng: 33,5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: LVMH

STOT15 2

16. Michael Bloomberg
Tài sản ròng: 33 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Bloomberg LP

LCLV16 1

17. Larry Page
Tài sản ròng: 32,3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google

DIYB17 1

18. Jeff Bezos
Tài sản ròng: 32 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Amazon.com

RMVR18 1

19. Sergey Brin
Tài sản ròng: 31,8 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google

GREE19 1

20. Li Ka-shing
Tài sản ròng: 31 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng

WFWD20 1

Minh Hải (Theo Forbes/Đầu tư)