[Infographic] Instagram đã bắt đầu thế nào

[Infographic] Instagram đã bắt đầu thế nào

Kevin Systrom đã chia sẻ về quá trình hình thành Instagram. Từ một ứng dụng về chỉnh sửa ảnh được phát triển trên HTML5 đến nay, Insta đã được các nhà phát triển chỉnh sửa rất nhiều lần. Với mục đích ban đầu là kết hợp ảnh và thói quen check-in của người dùng nhưng không được thành công, các nhà phát triển đã quyết định quay về với mục tiêu cao nhất của ứng dụng, đó là chỉ tập trung vào hình ảnh.

 instagram