• Lord Birdwood

    "Nếu ban đầu bạn không thành công, người kế tiếp bạn sẽ thành công"

Facebook có bao nhiêu 'bạn bè' trên khắp thế giới?

Facebook có bao nhiêu 'bạn bè' trên khắp thế giới?

Phát triển từ một nền tảng dành cho sinh viên tại Mỹ, hiện Facebook đã lan rộng và phổ biến trên toàn cầu.

facebook

Du Ngọc

Theo Trí Thức Trẻ/WSJ

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến