Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Trong khi thương hiệu Trường Hải áp dụng cách giảm giá, ưu đãi liên tục cho khách hàng thì thương hiệu Toyota chỉ có một chiều tăng.

otot

Đức Huy
Đồ họa: Việt Chung