• Nguyên tắc vàng:

    "Marketing là một trận chiến về ý tưởng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải có một ý tưởng hoặc là một thuộc tính của chính bạn để mà tập trung vào."

Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Trong khi thương hiệu Trường Hải áp dụng cách giảm giá, ưu đãi liên tục cho khách hàng thì thương hiệu Toyota chỉ có một chiều tăng.

otot

Đức Huy
Đồ họa: Việt Chung

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến