• Peter F. Drucker

    "Doanh nghiệp tồn tại vì người tiêu dùng chịu trả tiền. Bạn kinh doanh mà làm cho khách hàng hài lòng, thì như thế không chỉ là marketing, còn hơn cả marketing."

[Infographic] Thị trường dầu gội: Clear được nhớ nhất

[Infographic] Thị trường dầu gội: Clear được nhớ nhất

Clear là nhãn hiệu dầu gội được người tiêu dùng nhớ đến đầu tiên nhiều nhất.

 

Kết quả khảo sát của Vinaresearch - thực hiện qua nghiên cứu trực tuyến các đối tượng nam và nữ từ 16 tuổi trở lên, là người quyết định và mua chính các sản phẩm chăm sóc cá nhân - cho thấy, tại thị trường Việt Nam, Clear là nhãn hiệu dầu gội được người tiêu dùng nhớ đến đầu tiên nhiều nhất.

Khảo sát cũng đưa ra các số liệu về nhiều yếu tố khác trong thị trường này:

daugoidau

PHẠM NHUNG

Theo Vinaresearch

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến