• Lord Birdwood

    "Nếu ban đầu bạn không thành công, người kế tiếp bạn sẽ thành công"

Tiếp tục giữ bình ổn giá bán xăng, dầu trong nước

Tiếp tục giữ bình ổn giá bán xăng, dầu trong nước

Chiều28/05, Bộ tài chính có công văn yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

 

Công văn nêu rõ mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 28/04/2014 đến 27/5/2014 các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng RON 92 đang được bán với giá thấp hơn giá cơ sở 228 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S thấp hơn 87 đồng/lít; Dầu hỏa thấp hơn 52 đồng/lít; dầu madut thấp hơn 162 đồng/lít.

Vì vậy, sau khi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành;

Đối với xăng, được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít như hiện hành; Dầu điêzen: Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít); Dầu hỏa: Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít); Dầu madút: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg);

Thời điểm áp Quỹ Bình ổn giá: Từ  14  giờ 00 ngày 28 tháng 5 năm 2014.

Theo Khánh Nguyễn

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến