• Nguyên tắc vàng:

    "Marketing là một trận chiến về ý tưởng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải có một ý tưởng hoặc là một thuộc tính của chính bạn để mà tập trung vào."

Ông Phạm Huy Hùng thôi đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank

Ông Phạm Huy Hùng thôi đại diện vốn Nhà nước tại VietinBank
Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank, thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

 

Ngày 26/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-NHNN về việc cử người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

 ongPhamHuyHung

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử các nhân sự đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước và tại VietinBank để làm người đại diện vốn.

Cụ thể: ông Nguyễn Văn Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VietinBank đại diện 40%; ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước đại diện 30%; ông Cát Quang Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) VietinBank đại diện 30%.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-NHNN về việc để cán bộ thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank.

Theo đó, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank, thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

Những quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Theo Vneconomy

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến