• Ngạn ngữ Anh

    "Chớ có nói trừ khi bạn có thể cải thiện được sự im lặng."

2013: Prudential đạt mức tăng trưởng 2 con số

2013: Prudential đạt mức tăng trưởng 2 con số

Theo kết quả báo cáo tài chính, Tập đoàn Prudential (Anh) đã có một năm 2013 thành công khi phần lớn các chỉ số kinh doanh đều đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Prudential châu Á tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, với mức đóng góp gần 50% tổng doanh thu phí mới và hơn 50% lợi nhuận từ doanh thu mới cho Tập đoàn trong năm 2013.

Tại Việt Nam, ngành bảo hiểm nhân thọ của Prudential đạt tổng doanh thu 11.011 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2012, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt mức 7.640 tỉ đồng, tăng 16% và doanh thu phí mới quy năm đạt 1.780 tỉ đồng, tăng 21%.

Song song với việc tăng trưởng doanh thu, Prudential luôn tập trung vào việc quản lý hoạt động kinh doanh để tiếp tục là một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt mức 1.145 tỉ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2013 là 2.652 tỉ đồng. Tính đến cuối năm 2013, Prudential đã chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm cho gần 1,7 triệu trường hợp với số tiền lên đến gần 15.756 tỉ đồng. Thành công trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư đã giúp Prudential Việt Nam tăng cường tiềm lực tài chính với tổng tài sản đạt 37.840 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2012. Khả năng thanh toán và các chỉ số tài chính khác vượt xa so với luật định.

Phát biểu về kết quả kinh doanh năm 2013, ông Jack Howell, Tổng Giám đốc Công ty Prudential Việt Nam, cho biết: "Có thể nói 2013 là một trong những năm kinh doanh thành công nhất về nhiều mặt của Prudential. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực về phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các kênh phân phối đã mang lại kết quả rất khả quan. Kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, trong năm 2014 này Prudential đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chất lượng của sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng".

Theo Nhịp cầu đầu tư.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến