• Nguyên tắc vàng:

    "Bạn phải từ bỏ một thứ để có được một thứ khác"

Doanh nghiệp khai sinh ít hơn "ngắc ngoải"

Doanh nghiệp khai sinh ít hơn "ngắc ngoải"

Kinh tế dù có dấu hiệu hồi phục nhưng 2 tháng đầu năm, vẫn có khoảng 13.100 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013.
Số liệu từ Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 10.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 62.900 tỷ đồng.

Con số này tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 28,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Một kết quả khá tích cực trong bối cảnh hai tháng đầu năm có hai kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Tuy nhiên, cũng theo Cục Đăng ký kinh doanh, 2 tháng đầu năm có khoảng 13.100 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số này, có gần 1.900 doanh nghiệp giải thể và trên 11.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Như vậy, số doanh nghiệp khai sinh thậm chí còn ít hơn số doanh nghiệp khai tử và đang ngắc ngoải. Điều này cho thấy, hệ thống doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt sau mấy năm vật lộn trong khó khăn.

Hai tháng đầu năm ngoái, có khoảng 8.600 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, tăng 8% so với năm 2012.

Trong khi đó, liên quan vấn đề sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo các Đề án đã phê duyệt, do 3 năm 2011-2013 đạt thấp (cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp (2011: 12 doanh nghiệp; 2012: 13 doanh nghiệp; 2013: 74 doanh nghiệp), với tổng số cổ phần chào bán trị giá gần 19.000 tỷ đồng) nên số doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại trong 2 năm 2014-2015 là 432 doanh nghiệp.

Như vậy, bình quân mỗi năm, phải sắp xếp, đổi mới 216 doanh nghiệp. Hiện tại, Chính phủ đang chỉ đạo các cấp các ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2014, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải rốt ráo thực hiện những kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt.

Với các doanh nghiệp mà kế hoạch cổ phần hóa chưa được thông qua, phải tập trung làm nhanh với tinh thần cao nhất.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trái với việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước khá chậm chạp, thì công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh đạt được những kết quả tích cực.

Hiện nay, đã chuyển hầu hết các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thí điểm cổ phần hóa 35 công ty, chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ 91 công ty, giải thể 36 công ty.

Theo Nguyên Đức.
Báo Đầu tư.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến