• Albert Einstein

    "Khó khăn không thể được giải quyết bởi chính cái tư duy đã tạo ra nó."

Hãy biến đam mê thành công việc kinh doanh

Hãy biến đam mê thành công việc kinh doanh

Tất cả các doanh nhân thành đạt trên thế giới đều khởi nghiệp trong lĩnh vực yêu thích, vì chỉ điều đó mới giúp họ duy trì nhiệt huyết với công việc.

business-fin-8616-1390023023

Theo HÀ THU/VNEXPRESS

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến