Hãy biến đam mê thành công việc kinh doanh

Hãy biến đam mê thành công việc kinh doanh

Tất cả các doanh nhân thành đạt trên thế giới đều khởi nghiệp trong lĩnh vực yêu thích, vì chỉ điều đó mới giúp họ duy trì nhiệt huyết với công việc.

business-fin-8616-1390023023

Theo HÀ THU/VNEXPRESS