• Ngạn ngữ Anh

    "Chớ có nói trừ khi bạn có thể cải thiện được sự im lặng."

10 công việc hot nhất năm 2015

10 công việc hot nhất năm 2015

CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) vừa đưa ra danh sách 10 công việc hot nhất năm 2015 dựa trên nguồn dữ liệu cung, cầu việc làm từ hơn 90 quốc gia.

job-future
Để đưa ra danh sách này, trang việc làm CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) tiến hành khảo sát số lượng đăng tuyển trên trang của mình và lượng lao động được tuyển của hơn 700 nghề trong giai đoạn từ tháng 1/2013 tới tháng 8/2014.

10. Chuyên viên marketing
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 22.996

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 119.433 USD

9. Phát triển phần mềm, ứng dụng
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

8. Y tá
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 21.084

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +15%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 92.892 USD

7. Kỹ sư công nghiệp
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 18.151

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +9%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 81.036

6. Quản trị hệ thống máy tính và mạng lưới
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 17.054

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +7%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 74.547 USD

5. Phát triển web
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.492

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +17%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 58.281 USD

4. Quản lý dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 15.070

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +6%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 90.708 USD

3. Nhà vật lý trị liệu
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 13.545

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +10%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 80.350 USD

2. Nhà âm ngữ trị liệu
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 8.001

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +5%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.720 USD

1. Trưởng phòng kinh doanh
Chênh lệch giữa số bài đăng tuyển và số lượng được tuyển: 6.309

Tốc độ gia tăng (2010 - 2014): +8%

Lương trung bình năm tại Mỹ: 106.038 USD

Theo Hoài Thu

Zing

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến