• Elias Canetty

    "Ta không biết điều gì sẽ xãy ra nếu mọi thứ đột ngột thay đổi. Nhưng liệu ta có biết điều gì sẽ xãy ra nếu không có gì thay đổi?"

Kinh doanh ngành nào hiệu quả nhất từ đầu năm?

Kinh doanh ngành nào hiệu quả nhất từ đầu năm?

Dữ liệu từ 593 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, chiếm 97% vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm ngân hàng) cho thấy: Doanh thu quý III tăng 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 19,7%.

eff
Hai ngành Tài nguyên và Xây dựng& Vật liệu có mức tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu vượt mức trung bình thị trường. Trong khi ngành dầu khí tăng trưởng doanh thu 31% nhưng giảm lãi 6% do lợi nhuận của PTSC.

Ngành hóa chất giảm cả lợi nhuận và doanh thu do ảnh hưởng lớn từ kết quả kinh doanh của Đạm Phú Mỹ.

Hiệu quả đầu tư trên vốn chủ sỡ hữu tính trên lợi nhuận 9 tháng trung bình toàn thị trườn đạt 11%. Cả năm 2013, con số này là 14%.

Các ngành Điện, nước và Xăng dầu khí đốt; Dầu khí, Y tế, Hàng cá nhân & gia dụng, Thực phẩm& Đồ ướng,, Hóa chất và Bán lẻ có hiệu suất cao hơn thị trường.

Các ngàng Du lịch& Giải trí và Vật liệu& Xây dựng, Bất động sản có hiệu suất thấp hơn.

Các yếu tố mùa vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh một số ngành trong quý IV, tuy nhiên so với hiệu quả đã đạt được năm 2013, một số ngành có có thể lặp lại điều này trong năm nay như: Hóa Chất, Điện nước & Xăng dầu, khí đốt và có thể cả Thực phẩm và đồ uống.

eff1

Hiệu suất đầu tư theo ngành 9 tháng 2014 và cả năm 2013.

eff2

So sánh doanh thu quý III năm 2014 và năm 2013. Đơn vị: Tỷ đồng

eff3

So sánh lợi nhuận quý III năm 2014 và năm 2013. Đơn vị: Tỷ đồng

Anh Tuấn

Theo Bizlive

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến