• Peter F. Drucker

    "Doanh nghiệp tồn tại vì người tiêu dùng chịu trả tiền. Bạn kinh doanh mà làm cho khách hàng hài lòng, thì như thế không chỉ là marketing, còn hơn cả marketing."

Dân công nghệ đầu tư tốt hơn dân tài chính?

Dân công nghệ đầu tư tốt hơn dân tài chính?

Nếu theo đúng logic thì những người làm trong ngành tài chính sẽ kiếm được nhiều tiền từ đầu tư hơn bất kỳ ai khác vì đó chính là lĩnh vực chuyên môn của họ.

Những phát hiện này không phải chưa từng xảy ra trước đây.

invest

Thế nhưng, theo những số liệu thu thập được từ ứng dụng đầu tư Openfolia, điều này có vẻ như không phải lúc nào cũng đúng.

Bằng cách phân tích khoảng 700 danh mục đầu tư của người sử dụng Openfolio làm việc trong ngành công nghệ cao, 500 danh mục đầu tư của người sử dụng làm việc trong ngành tài chính, và khoảng 160 danh mục từ người sử dụng làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông, công ty này phát hiện ra rằng người làm trong lĩnh vực tài chính không phải là những nhà đầu tư hiệu quả nhất.

Openfolio nhấn mạnh đến một nghiên cứu gần đây về danh mục đầu tư của các nhà quản lý quỹ được xuất bản trên Journal of Financial Intermediation, trong đó các tác giả viết: "Chúng tôi không tìm ra bằng chứng cho thấy các chuyên gia tài chính đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn so với những người bạn của mình. Họ không xuất sắc hơn, không đa dạng hóa danh mục tốt hơn và không thể hiện các thiên lệch hành vi thấp hơn."

Tất nhiên, phân tích mà Openfolio đưa ra chỉ giới hạn trong những người sử dụng ứng dụng này và do đó không thể có cái nhìn tổng quan về các nhà đầu tư làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng đây là những gì Openfolio tìm ra và dưới đây là một vài giải thích của họ về kết quả này:

Trung bình, người sử dụng làm việc trong ngành công nghệ thu được lợi nhuận 12,7% từ việc đầu tư trong năm vừa qua. Trong khi đó, lợi nhuận trung bình của những người làm việc trong ngành quảng cáo và truyền thông là 11,1%; trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là 8%.

invest1

Lợi nhuận từ đầu tư trong năm vừa qua.

Trước tiên, Openfolia phát hiện ra rằng những người làm trong lĩnh vực tài chính giữ một tỷ lệ tiền mặt cao hơn đáng kể so với những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, quảng cáo và truyền thông. Vì giữ nhiều tiền mặt nên có thể họ bỏ lỡ những cơ hội kiếm lợi từ đầu tư.

invest2

Tỷ lệ tiền mặt mà các nhà đầu tư nắm giữ.

Bên cạnh đó, một tỷ lệ lớn trong danh mục đầu tư của những người làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là cổ phiếu ngân hàng. Một phần có thể họ được nhận tiền thưởng dưới hình thức cổ phiếu mà không thể bán ra. Thêm vào đó, họ có nhiều khả năng để mua cổ phiếu ngân hàng vì đó là những gì quen thuộc trong công việc hàng ngày của mình.

invest3

Tỷ lệ cổ phiếu ngân hàng trong danh mục của các nhà đầu tư.

Tương tự, những người làm trong lĩnh vực công nghệ đầu tư vào cổ phiếu công nghệ nhiều hơn bất kỳ ai khác. Điều đó đồng nghĩa với sự thành công của các công ty công nghệ, lợi nhuận thu về từ đầu tư của những người này cũng sẽ cao hơn.

invest4

Tỷ lệ cổ phiếu công nghệ của các nhà đầu tư

Lam Hoàng

Theo NDH/Business Insider

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến