• Ngạn ngữ Anh

    "Có người đi hết rừng mà vẫn không tìm thấy củi"

Chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2014

Chính sách mới có hiệu lực từ 1/11/2014

Từ ngày 1/11/2014, một số chính sách mới bắt đầu có hiệu lực: như thay đổi về thủ tục BHXH, quy định mới về kinh doanh xăng dầu, quy định mới đối với xe tải tham gia giao thông,...

law

Cơ sở in, photocopy phải khai báo lại hoạt động

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in có một số nội dung mới như sau:

- Cơ sở in thuộc loại có giấy phép (GP) hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại GP chậm nhất là ngày 1/1/2015.

- Cơ sở in thuộc loại không phải có GP và cơ sở photocopy hoạt động trước ngày Nghị định có hiệu lực phải hoàn thành đăng ký, khai báo chậm nhất là ngày 1/1/2015.

- Cơ sở photocopy mới thành lập phải khai báo với UBND cấp huyện ít nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Ngoài ra, cơ sở in hoạt động trong khu dân cư trước khi Nghị định có hiệu lực thì phải dời ra ngoài khu dân cư trước năm 2025.

Quy định mới về kinh doanh xăng dầu

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá xăng.

Mặt khác, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày (quy định hiện hành tối thiểu là 10 ngày) đối với trường hợp tăng giá.

Nghị định này thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP, 118/2011/NĐ-CP.

Quy định về nộp phí sử dụng đường bộ

Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định, trường hợp chủ phương tiện không nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư 186/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan.

Mức phạt sẽ từ 1-3 lần số tiền không nộp phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện.

Công khai thông tin đơn vị gây lãng phí ngân sách

Theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, các cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí thì tùy vào quy mô, mức độ ảnh hưởng sẽ bị công khai thông tin theo một trong các hình thức sau:

- Công bố tại cuộc họp và niêm yết tại trụ sở;

- Đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị;

- Thông báo trên các ấn phẩm báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung công khai bao gồm tên, địa chỉ của đơn vị gây lãng phí; hành vi gây lãng phí; biện pháp đã xử lý với người có hành vi lãng phí.

Việc công khai thông tin này phải thực hiện chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

Theo quy định mới tại Thông tư 25/2014/TT-NHNN, khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên sẽ phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước. (Riêng trường hợp bên vay hoàn thành việc trả nợ trong 10 ngày kể từ thời điểm trên thì không phải đăng ký).

Trường hợp việc rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong 10 ngày so với kế hoạch đã được xác nhận thì bên vay không cần đăng ký thay đổi với Ngân hàng nhà nước mà chỉ phải xác nhận với Ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ.

Các khoản vay nước ngoài đã thực hiện trước 1/11/2014 sẽ tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhận đã được cấp.

Trường hợp phát sinh thay đổi liên quan đến khoản vay nước ngoài của bên vay sau ngày 1/11/2014, bên vay phải thực hiện đăng ký thay đổi theo thông tư này.

Quy định mới đối với xe tải tham gia giao thông

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT quy định chi tiết về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc và xe tải tham gia giao thông đường bộ sẽ thay thế Thông tư 32/2012/TT-BGTVT quy quy định mới về thùng xe và mui phủ thùng xe như sau:

- Thùng không được có các kết cấu để làm tăng thể tích chứa hàng,

- Thùng hở của sơ mi rơ moóc tải dùng để chở hàng hóa phải được bố trí các khóa hãm công-ten-nơ.

- Tuân thủ quy định về chiều dài toàn bộ của xe, chiều dài đuôi xe (ROH), khối lượng toàn bộ, chiều cao, thể tích chứa hàng của xe theo các phụ lục II và III của thông tư này.

- Đối với mui phủ thì tấm phủ phải là bạt che, khoảng cách giữa 2 khung mui liền kề không nhỏ hơn 0,55m.

Thay đổi về hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

Quyết định 1018/QĐ-BHXH quy định một số thay đổi về hồ sơ tham gia BHXH của các doanh nghiệp, ví dụ:

- Bỏ mẫu D01-TS, D01b-TS tại các thủ tục có yêu cầu như báo giảm lao động, ngừng đóng, tạm ngừng đóng BHXH...

- Bỏ danh sách người lao động tham gia BHXH có yêu cầu như thủ tục tham gia lần đầu, báo tăng, báo giảm lao động...

- Thay "tờ khai tham gia BHXH, BHYT", "tờ khai tham gia BHXH tự nguyện", "tờ khai tham gia BHXH" bằng "tờ khai tham gia BHXH, BHYT" mới và "tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT".

- Định nghĩa cụ thể như thế nào là bản chụp và quy định cụ thể việc hồ sơ hưởng BHXH không yêu cầu bắt buộc phải nộp các chứng từ có công chứng...
P.V

Theo DNSG

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến