• Daniel Boorstin

    "Trở ngại lớn nhất của sự tiến bộ không phải là sự ngu dốt, mà là ảo ảnh của sự hiểu biết."

54.333 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 10 tháng

54.333 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 10 tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 10, cả nước có 6.831 DN thành lập mới trong khi đó có 7.141DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

closed

Số doanh nghiệp đóng cửa, giải thể nhiều hơn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2014. Ảnh: TL

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2014 cả nước có 7.141 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động, tăng 57%.

Trong khi đó, số doanh nghiệp khai sinh có 6.831 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 32,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 5,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong tháng đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 11,3% so với tháng trước.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2014, cả nước có 60.023 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 352,5 nghìn tỷ đồng, giảm 6,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 883,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013.

Đồng thời, báo cáo cũng cho biết, cả nước có 54.333 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chính vì vậy, báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ rõ, quá trình đào thải mạnh mẽ trong năm 2014 đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng với việc chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động.

Ngoài ra, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ rõ, trong 10 tháng, tình hình đăng ký doanh nghiệp phân tách rõ thành ba xu hướng chính: Ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013 như dịch vụ lưu trú và ăn uống tương ứng tăng 7,9% và giảm 16,8%....

Một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước như: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 58,5% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 25,8% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Một số ngành vẫn gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 15,5% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 11,2% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; khai khoáng giảm 8,5% và tăng 7,8%; hoạt động dịch vụ khác giảm 4,4% và tăng 10,1%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 3,7% và tăng 18,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 2,5% và tăng 8%.

Nguyễn Thảo

Theo Bizlive

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến