• Daniel Boorstin

    "Trở ngại lớn nhất của sự tiến bộ không phải là sự ngu dốt, mà là ảo ảnh của sự hiểu biết."

Kinh tế TP.HCM ổn định với động lực chính từ FDI

Kinh tế TP.HCM ổn định với động lực chính từ FDI

Hàng loạt chỉ số kinh tế của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm đều cho thấy sự khởi sắc đáng kể, tạo bước đà quan trọng cho việc về đích trong năm 2014.

kte copy

Báo cáo tổng kết của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, trong 2 quý đầu năm 2014 đặc biệt là sang quý II, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng, sản xuất công nghiệp tăng cao hơn và đặc biệt ngành xây dựng khởi sắc đáng kể.

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,4%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,6% so với cùng kỳ.Cộng dồn 5 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ tồn kho tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng theo giá so sánh ước thực hiện 55.412 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Bao gồm: Kinh tế nhà nước +3,2%; khu vực kinh tế tư nhân + 5,5%; kinh tế có vốn nước ngoài +4,4%.

Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 6.319,7 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nông nghiệp tăng 4,1%, lâm nghiệp tăng 54,6%, thủy sản tăng 9,1%.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố ước thực hiện 60.134 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 52.290 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 22,2%; so cùng kỳ tăng 3,2%.

Vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách thành phố ước thực hiện 7.385,1 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 6 tháng đầu năm trước.

Về lĩnh vực đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 15/6, đã có 162 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 794 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn đến ngày 15/6 đạt 901,7 triệu USD.Đã có 11.189 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Trong đó có 492 doanh nghiệp tư nhân, 1.170 công ty cổ phần và 9.527 công ty TNHH. Tổng vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 59.259 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/5, toàn thành phố đã cấp 19.445 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn, với diện tích sàn 4.010,7 ngàn m2.

Trong đó cấp cho xây dựng mới 19.082 giấy phép, với diện tích 3.971,7 ngàn m2và 363 giấy phép sửa chữa lớn, với diện tích 39 ngàn m2.

Ước tính 6 tháng đầu năm,tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụđạt 312.147 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu khách sạn và dịch vụ lữ hành 6 tháng 2014 ước đạt 12.603 tỷ đồng, chiếm 4% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 11% so cùng kỳ.

So với tháng 6/2013 chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,52%. So với tháng 12/2013, giá tiêu dùng tăng 1,09%. Chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ tăng 4,79%.

Ước tính 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 14.182 triệu USD, tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước.Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 12.446,3 triệu USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ 2013.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng ước thực hiện 123.103,8 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 24.136,1 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 18,9% so cùng kỳ năm 2013.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 6 tháng ước thực hiện 18.180,4 tỷ đồng, đạt 43,3% dự toán, tăng 3,9% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng 6 tháng ước đạt 34.898,8 tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 6,4% so cùng kỳ 2013.

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 6 đạt 1.172,5 ngàn tỷ đồng, bằng 100% tháng trước; so với tháng cùng kỳ tăng 13,1%.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 6 đạt 959,2 ngàn tỷ đồng, giảm 0,1% so tháng trước, thấp hơn chỉ số của tháng 5; so với tháng 12/2013 tăng 0,7%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 9,3%.

Theo BizLive

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến