• Albert Einstein

    "Khó khăn không thể được giải quyết bởi chính cái tư duy đã tạo ra nó."

Nợ xấu tăng nhanh trở lại

Nợ xấu tăng nhanh trở lại

Theo dữ liệu Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng liên tiếp tăng và chính thức vượt mốc 4%.

 

Cụ thể, sau khi giảm rất mạnh từ 4,55% tháng 11/2013 xuống chỉ còn 3,61% tháng 12/2013 (tháng chốt sổ cuối năm và cao điểm bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng - VAMC), nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đã liên tiếp tăng qua các tháng đầu năm 2014.

Tháng 1/2014, nợ xấu tăng trở lại và lên mức 3,74%, tháng 2 lên 3,86%, tháng 3 lên 3,93% và số liệu cập nhật mới nhất và gần nhất đến tháng 4/2014 đã chính thức vượt mốc 4% với 4,03%.

Như vậy, nợ xấu đã tăng nhanh trở lại, bất chấp nỗ lực xử lý nợ xấu của hệ thống thể hiện rõ trong hơn một năm qua, đặc biệt là cả sau khi có giải pháp can thiệp của VAMC.

Cũng lưu ý rằng, những con số trên là tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, khác với con số qua kênh giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước; cũng như đã được "bóc" đi khoảng 47.000 tỷ đồng nợ xấu mà VAMC mua lại tính đến ngày 15/6/2014.

Có nhiều nguyên do khiến nợ xấu tăng trở lại. Mặt khác, việc tín dụng những tháng đầu năm tăng trưởng quá thấp khiến mẫu số tổng dư nợ không thể mở rộng để một phần "giúp" co tỷ lệ nợ xấu lại.

VnEconomy

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến