Thống kê Facebook VN & độ ứng dụng truyền thông của các ngành.

Thống kê Facebook VN & độ ứng dụng truyền thông của các ngành.

 Theo số liệu thống kê, số người dùng Facebook chiếm 28% trên tổng dân số Việt Nam.

 

Nguồn: MSS