• Ruud Gullit

    "Người thủ môn là người thủ môn bởi vì anh ta không biết chơi bóng đá."

Thống kê Facebook VN & độ ứng dụng truyền thông của các ngành.

Thống kê Facebook VN & độ ứng dụng truyền thông của các ngành.

 Theo số liệu thống kê, số người dùng Facebook chiếm 28% trên tổng dân số Việt Nam.

 

Nguồn: MSS

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến