• Arthur Schopenhauer - Triết gia Đức

    "Người ta nhìn thấy một thế giới hạn hẹp bởi chính cái tầm nhìn hạn hẹp của mình."

6 tháng đầu năm: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng ấn tượng

6 tháng đầu năm: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng ấn tượng

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với mức tăng 5,3% của cùng kỳ của năm 2013.

Một số sản phẩm sản xuất có tốc độ tăng cao trong 6 tháng qua so với cùng kỳ năm trước gồm: thép cán tăng 25,4%, ôtô (24,2%), điện thoại di động (22,7%), giày, dép da (22,2%)...

Đồng thời, tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp (tính đến thời điểm 1-6-2014) tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng thời điểm năm trước.

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp đã có những tín hiệu tích cực khi giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2014 tăng cao hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2013 là 0,8 điểm phần trăm và tốc độ tăng của quý sau cao hơn quý trước 5,3 điểm phần trăm.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2014 với mức tăng 7,8%, cao hơn mức tăng 6,1% của cùng kỳ năm trước 1,7 điểm phần trăm.

Đáng lưu ý, chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm tăng tới 9% so với cùng kỳ, tăng cao hơn khá nhiều so với chỉ số sản xuất 5 tháng (7,6%) là tín hiệu khả quan cho sản xuất công nghiệp và toàn nền kinh tế.

Theo Sài gòn giải phóng

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến