• Ruud Gullit

    "Người thủ môn là người thủ môn bởi vì anh ta không biết chơi bóng đá."

VN đạt đỉnh tăng trưởng 7% năm 2016

VN đạt đỉnh tăng trưởng 7% năm 2016

Công ty kiểm toán và tư vấn Ernst & Young (E&Y) vừa công bố báo cáo "Dự báo triển vọng tại các thị trường tăng trưởng nhanh", nhận định đến năm 2016, VN sẽ lấy lại mức tăng trưởng đỉnh là 7% từ 6,4% vào năm 2015.

Theo đó, mức lạm phát được dự kiến từ 6% cũng sẽ giảm xuống 5,5% vào năm 2016. Báo cáo cũng cho rằng, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào VN sẽ diễn ra mạnh mẽ sẽ giúp làm dịu những lo ngại về nguồn tài chính đầu tư cũng giúp ổn định đồng nội tệ tốt hơn, bất chấp thâm thụt thương mại được dự báo sẽ tăng trở lại vào năm 2015.

Báo cáo của E&Y cũng cho thấy VN sẽ đứng thứ 4 trong 25 thị trường tăng trưởng nhanh bị tác động bởi các yếu tố rủi ro về tiền tệ, chẳng hạn nợ công, lạm phát, thâm thụt cán cân vãng lai, biến động tiền tệ...

Theo Ng.Nga.

Thanh niên.

Videos

More Videos
Watch the video

Marketing

More Articles

Chiến Lược

More Articles

Thương Hiệu

More Articles

Truyền Thông

More Articles

Bán Hàng

More Articles

Thị Trường

More Articles

Cộng Đồng

More Articles
Ý Kiến